PRIJAVA ZA KORISNIKE

Na ovoj stranici, popunjavanjem forme, možete prijaviti korisnike Puls Fondacije…

Prijava za  korisnikeCiljevi Fondacije

Finansiranjem odgovarajućih projekata

Pokriće troškova lečenja dece u zemlji i inostranstvu kao i drugih projekata u oblastima unapredjenja zdravstvene zaštite dece i sl.

Podrška porodicama obolele dece

Organizovanje i podsticanje humanitarnih akcija namenjenih prikupljanju finansijske i svake druge vrste pomoći i podrške za operacije i lečenje dece i ostvarivanja humanitarnih i društveno korisnih ciljeva u oblastima koje su u vezi sa navedenim projektima.

Dodeljivanjem nagrada za humaniratno ugroženu i(li) obdarenu decu i omladinu
Organizovanjem akcija radi prikupljanja finansijske i svake druge vrste pomoći
Organizovanjem stručne i profesionalne pomoći